მთავარი 2019-02-24T02:28:28+00:00

ჩვენი მომსახურება

ბიზნესის რეგისტრაცია
საბუღალტრო მომსახურება
გადასახადები
უძრავი ქონების ტრანზაქციები
სასამართლო წარმომადგენლობა
ბიზნესის სამართლებრივი უზრუნველყოფა
ბიზნესის ადმინისტრაციული სამართლებრივი დაცვა
შეღავათიანი საგადასახადო რეჟიმი

პარტნიორები